Trójkąt Ideologiczny
Sprawdź jak myślisz o polityce

Test został zaprojektowany tak, żeby pokazać, który sposób myślenia politycznego jest nam najbliższy. Każdy z nas posługuje się pewnymi uproszczeniami, gdy myśli o zjawiskach społecznych. Wykonując test możemy przekonać się, czy jest nam bliżej do schematów liberalnych, socjalistycznych, konserwatywnych, a może socjalliberalnych, liberalno-konserwatywnych lub socjalno-konserwatywnych. Aplikacja pozwala również ocenić, czy nasze poglądy są spójne na tyle by nie być podatnym na populistyczne hasła partii.

  1. {{f.q}}
  2. {{f.a}}

Projekt przewidziany został jako badanie ankietowe, o dołączeniu do którego decyduje każdy z chętnych do wzięcia udziału w zabawie po otrzymaniu wyników. Można więc wykonać test jedynie dla własnej przyjemności.

Założenia stojące za konstrukcją testu i schematu zaczerpnięte zostały z pracy doktorskiej przedstawionej na Wydziale Prawa i Administracji UW: Typologia doktryn polityczno-prawnych, autorstwa Jarosława Szczepańskiego.

Partie polityczne zostały oznaczone na wykresie przy wykorzystaniu metody sędziów kompetentnych oraz pomocniczo metody orfickiej. Członkami zespołu ewaluacyjnego byli dr Przemysław Biskup, dr Łukasz Zamęcki, mgr Maciej Sadowski.